Ušetřete s naší SUNNY SALE

Stav: 12. 9. 2023

Správce údajů

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Německo
Tel.: +49 (0)22 888 034 3
E-Mail: [email protected]

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti můžeš kontaktovat na naší adrese k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na [email protected]

Účel zpracování dat

Při kontaktování zákaznického servisu / zaměstnance:
"Opatření k získání zákazníka / podpora stávajících zákazníků k udržení a zlepšení nepřetržitého smluvního vztahu; prodej, komunikace se zákazníky a pomoc, správa reklamací a odvolání / zřízení a poskytování CRM systému pro zadávání, zpracování a správu zákaznických dat a smluvních údajů pro společné použití zaměstnanci."

Při objednávce nebo poskytnutí svých kontaktních údajů v e-shopu Wickey nebo u poskytovatele třetí strany:
zpracování prodeje produktů.

Právní základ

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – smluvní opatření
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zákonnost zpracování (oprávněný zájem)

Příjemci osobních údajů mimo společnost

Pokud si zakoupíš některý z produktů poskytovatelů třetích stran, které nejsou součástí sortimentu Wickey, budou tvé osobní údaje předány externímu partnerovi pro účely dropshippingu, reklamací a/nebo dopravy. Tvé údaje budou zpracovávány v rámci sdílené odpovědnosti podle čl. 26 GDPR nebo zpracování objednávky podle čl. 28 GDPR. Chceš-li uplatnit svá práva subjektu údajů, můžeš se kdykoli obrátit na kteroukoli odpovědnou osobu. Obě strany jsou stejným způsobem povinny plnit informační povinnosti dle čl. 13 + 14 GDPR.
V rámci nákupního procesu mohou být tvé údaje navíc předány zpracovatelům a třetím stranám (např. poskytovatelům přepravních služeb) . V případě potřeby byly uzavřeny příslušné smlouvy pro zpracování objednávky.

Záměr předání do třetí země nebo mezinárodní organizace

Nemáme v úmyslu předávat tvé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení

Tvé osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro daný účel. Vyloučena jsou data, u kterých platí delší doby uchovávání.

Tvá práva

Pokud se zpracovávají tvé osobní údaje jakožto uživatele, jsi v souladu s GDPR považován za subjekt údajů. Dotčené osoby mají vůči správci údajů následující práva:

  • právo na informace (článek 15 GDPR)
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (čl. 16, 17 GDPR)
  • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  • Právo na oznámení v souvislosti s opravou nebo výmazem tvých osobních údajů nebo omezením zpracování (čl. 19 GDPR)
  • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
  • právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
  • Právo na odvolání uděleného souhlasu. Zákonnost zpracování údajů prováděného do okamžiku odvolání zůstává z důvodu dříve platného souhlasu nedotčena. (čl. 7 odst. 3 GDPR)
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Automatizované rozhodování a profilování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme při shromažďování tvých osobních údajů automatické rozhodování ani profilování.

Nahrávám...

Porovnej Produkty

chevron-right