• Made in Germany
 • 10 let záruky¹
 • Od 1350 Kč doprava zdarma
 • Více než 1 milion spokojených zákazníků

Prohlášení o záruce

Nejprve bychom tě rádi upozornili na tvoje zákonná práva: zákonné právo na odpovědnost za vady, zákonné právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, obecné zákonné nároky na náhradu škody.

Příslušnými zárukami nejsou omezena zákonná práva.

Záruka 10 let na soukromá dětská hřiště a houpačky

U všech dětských hřišť, domečky na sloupech určených pro soukromé použití a u všech houpaček určených pro soukromé použití poskytujeme na všechny dřevěné prvky záruku trvanlivosti. Tato záruka platí pouze v případě, že byl zakoupený předmět řádně smontován v souladu s našimi montážními pokyny a po celou dobu provozu se používaly jen kotvy oficiálně schválené společností Wickey (Úhlové kotvy Wickey SolidLock, Zemní kotvy Wickey SimpleLock, Zemní kotvy Wickey QuickLock, Zemní kotvy Wickey MasterLock 7x7 cm, Skluzavková kotva Wickey SlideLock, Zemní kotvy Wickey MasterLock 9x9 cm). Rovněž kotvy musí být správně nainstalovány podle našeho montážního návodu.

Tato záruka obsahuje odpovědnost společnosti Wickey za hnilobu dřevěných dílů na zakoupené věci v důsledku povětrnostních vlivů. Záruka se nevztahuje na dokoupené příslušenství, které není součástí dětského hřiště a houpačky. Doba trvání záruky (záruční lhůta) na dřevěné díly činí 10 let. Záruka začíná běžet obdržením zboží. Záruka trvá po dobu 10 let. Záruka končí po uplynutí 10 let. Záruka se nevztahuje na postele, pružinové houpačky, pískoviště a výrobky určené pro veřejné použití. Záruka zaniká, pokud zakoupený předmět prodáš. Záruka v tomto případě zanikne uzavřením smlouvy o prodeji.

Pokud výrobce vady uzná, nejsou náklady vzniklé stažením nebo vrácením zboží součástí této záruky.

Záruka se nevztahuje na:

 • poškození způsobená neodbornou manipulací,
 • poškození v důsledku chybné montáže dřevěných dílů,
 • poškození v důsledku neodborného uchovávání,
 • poškození způsobená běžným opotřebením. Opotřebení, přetížení,
 • poškození způsobená použitím příslušenství / doplňků / přídavných modulů a přípravků pro péči, které nejsou schváleny výrobcem,
 • poškození způsobená vnějšími vlivy nebo událostmi, jako je poškození vichřicí, povodní nebo vodou z vodovodu,
 • poškození, která nevzniknou na předmětu koupě, tzv. následné škody,
 • drobné vady, které výrazně neovlivňují hodnotu ani použití věci,
 • poranění osob.

Pro uplatnění záruky potřebuješ:
1. fotografie vad na dřevěných částech dětského hřiště nebo houpačky
2. fotografie ukotvení
3. kopie faktury (faktura bude/byla přiložena k zaslanému výrobku) nebo potvrzení objednávky (bylo ti zasláno e-mailem). Na faktuře nebo potvrzení objednávky musí být uvedeno, jaké produkty jsi u nás zakoupil a že jsi u nás zakoupil i odpovídající kotvy.

5 let záruka na soukromé produkty

Pokud si zakoupíš dodatečnou 5letou záruku, poskytujeme záruku trvanlivosti na všechny dřevěné prvky pro všechny výrobky určené pro soukromé použití. Tato záruka platí pouze v případě, že byl zakoupený předmět řádně smontován v souladu s našimi montážními pokyny. Záruka dále platí pouze v případě, že mezi obdržením dětského hřiště a objednáním dodatečné záruky neuplynou více než 4 týdny.

Tato záruka obsahuje odpovědnost společnosti Wickey za hnilobu dřevěných dílů na zakoupené věci v důsledku povětrnostních vlivů. Doba trvání záruky (záruční lhůta) na dřevěné díly činí 5 let. Záruční doba začíná běžet po obdržení potvrzení objednávky. Záruka trvá po dobu 5 let. Záruka končí po uplynutí 5 let. Pokud je záruka zakoupena vícekrát, záruční doba se přiměřeně prodlužuje. Po zakoupení se tento záruční produkt navíc vztahuje k 10leté záruce na všechny dřevěné prvky pro dětská hřiště a houpačky, pokud jsou splněny podmínky platnosti obou záruk. Záruka se nevztahuje na produkty, určené pro veřejné použití nebo na dodatečně zakoupené příslušenství, které není součástí dodávky produktu. Záruka není přenosná. Záruka zaniká, pokud zakoupený předmět prodáš. Záruka v tomto případě zanikne uzavřením smlouvy o prodeji.

Pokud výrobce vady uzná, nejsou náklady vzniklé stažením nebo vrácením zboží součástí této záruky.

Záruka se nevztahuje na:

 • poškození způsobená neodbornou manipulací,
 • poškození v důsledku chybné montáže dřevěných dílů,
 • poškození v důsledku neodborného uchovávání,
 • poškození způsobená běžným opotřebením. Opotřebení, přetížení,
 • poškození způsobená použitím příslušenství / doplňků / přídavných modulů a přípravků pro péči, které nejsou schváleny výrobcem,
 • poškození způsobená vnějšími vlivy nebo událostmi, jako je poškození vichřicí, povodní nebo vodou z vodovodu,
 • poškození, která nevzniknou na předmětu koupě, tzv. následné škody,
 • drobné vady, které výrazně neovlivňují hodnotu ani použití věci,
 • poranění osob.

Pro uplatnění záruky potřebuješ:
1. fotografie vad dřeva na zakoupené věci,
2. kopie faktury (faktura bude/byla přiložena k zaslanému výrobku) nebo potvrzení objednávky (bylo ti zasláno e-mailem). Na kopii faktury nebo potvrzení objednávky musí být uvedeno, jaký produkt jsi u nás zakoupil a že jsi u nás zakoupil i dodatečnou 5letou záruku.
3. Pokud jsi zakoupil záruku samostatně, je nutné, abys nám zaslal také kopii faktury za zakoupení dodatečné záruky.

5letá záruka na produkty Wickey FIT

Poskytujeme záruku trvanlivosti na všechny dřevěné a HDPE prvky pro všechna tréninková zařízení určená pro soukromé použití. Tato záruka platí pouze v případě, že byl zakoupený produkt řádně smontován v souladu s našimi montážními pokyny a po celou dobu provozu se používaly jen kotvy oficiálně schválené společností Wickey (zemní kotva Wickey MasterLock 9 x 9 cm). Rovněž kotvy musí být správně nainstalovány podle našeho montážního návodu.

Tato záruka obsahuje odpovědnost společnosti Wickey za poškození dílů ze dřeva a HDP na zakoupené věci v důsledku povětrnostních vlivů. Doba trvání záruky (záruční lhůta) činí 5 let. Záruka začíná běžet obdržením zboží. Záruka trvá po dobu 5 let. Záruka končí po uplynutí 5 let. Záruka se nevztahuje na dokoupené příslušenství, které není součástí dodávky produktů FIT. Záruka není přenosná. Záruka zaniká, pokud zakoupený předmět prodáš. Záruka v tomto případě zanikne uzavřením smlouvy o prodeji.

Pokud výrobce vady uzná, nejsou náklady vzniklé stažením nebo vrácením zboží součástí této záruky.

Záruka se nevztahuje na:

 • poškození v důsledku neodborné manipulace,
 • poškození v důsledku chybné montáže dřevěných dílů,
 • poškození v důsledku neodborného uchovávání,
 • poškození způsobená běžným opotřebením. Opotřebení, přetížení,
 • poškození způsobené použitím příslušenství / doplňků / přídavných modulů a přípravků pro péči, které nejsou schváleny výrobcem,
 • poškození způsobená vnějšími vlivy nebo událostmi, jako je poškození bouří, povodní nebo vodou z vodovodu,
 • poškození, která nevzniknou na předmětu koupě, tzv. následné škody,
 • drobné vady, které výrazně neovlivňují hodnotu ani použití věci,
 • poškození osob.

Pro uplatnění záruky potřebuješ:
1. fotografie vad na dřevěných a HDPE prvcích na výrobku FIT
2. fotografie ukotvení,
3. kopii faktury (faktura bude/byla přiložena k zaslanému výrobku) nebo potvrzení objednávky (bylo ti zasláno e-mailem). Na faktuře nebo potvrzení objednávky musí být uvedeno, jaké produkty jsi u nás zakoupil a že jsi u nás zakoupil i odpovídající kotvy.

5letá záruka na veřejná dětská hřiště, houpačky a hrazdová tyč

Na všechna dětská hřiště určená pro veřejné použití, na všechny houpačky a hrazdová tyč určené pro veřejné použití poskytujeme záruku na trvanlivost na všechny prvky ze dřeva, HDPE a nerezové oceli. Tato záruka platí pouze v případě, že byl zakoupený předmět řádně smontován v souladu s našimi montážními pokyny a po celou dobu provozu se používaly jen kotvy oficiálně schválené společností Wickey (Úhlové kotvy Wiceky PROLock). Rovněž kotvy musí být správně nainstalovány podle našeho montážního návodu.

Tato záruka obsahuje odpovědnost společnosti Wickey za poškození dílů ze dřeva, HDPE a nerezové oceli na zakoupené věci v důsledku povětrnostních vlivů. Doba trvání záruky (záruční lhůta) činí 5 let. Záruka začíná běžet obdržením zboží. Záruka trvá po dobu 5 let. Záruka končí po uplynutí 5 let. Záruka se nevztahuje na hrazdy, dodatečně dokoupené příslušenství, které není součástí dodávky dětského hřiště nebo houpačky. Záruka není přenosná. Záruka zaniká, pokud zakoupený předmět prodáš. Záruka v tomto případě zanikne uzavřením smlouvy o prodeji.

Pokud výrobce vady uzná, nejsou náklady vzniklé stažením nebo vrácením zboží součástí této záruky.

Záruka se nevztahuje na:

 • poškození způsobená neodbornou manipulací,
 • poškození způsobená vandalismem,
 • poškození v důsledku chybné montáže dřevěných dílů,
 • poškození v důsledku neodborného uchovávání,
 • poškození způsobená běžným opotřebením. Opotřebení, přetížení,
 • poškození způsobená použitím příslušenství / doplňků / přídavných modulů a přípravků pro péči, které nejsou schváleny výrobcem,
 • poškození způsobená vnějšími vlivy nebo událostmi, jako je poškození vichřicí, povodní nebo vodou z vodovodu,
 • poškození, která nevzniknou na předmětu koupě, tzv. následné škody,
 • drobné vady, které výrazně neovlivňují hodnotu ani použití věci,
 • poranění osob.

Pro uplatnění záruky potřebuješ:
1. fotografie vad dřevěných, nerezových nebo HDPE prvků na dětském hřišti nebo houpačce pro veřejné použití,
2. fotografie ukotvení
3. kopie faktury (faktura bude/byla přiložena k zaslanému výrobku) nebo potvrzení objednávky (bylo ti zasláno e-mailem). Na faktuře nebo potvrzení objednávky musí být uvedeno, jaké produkty jsi u nás zakoupil a že jsi u nás zakoupil i odpovídající kotvy.

Záruky u nás můžeš uplatnit neformálně (např. e-mailem) předložením výše uvedených důkazů.

Územní platnost záruční ochrany se u všech záruk vztahuje na území Spolkové republiky Německo.

Poskytovatelem záruky je:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Německo
E-Mail: [email protected]

V případě uznané záruky ti bude jako náhrada za vadné díly na zakoupené věci bezplatně zaslána náhradní dodávka. Můžeš požadovat, aby ti bylo výše uvedené prohlášení o záruce sděleno v textové formě.

Nahrávám...

Porovnej Produkty

chevron-right