Tipy a triky

  1. Sestavte herní prvek a umístěte jej na určené místo. Dodržujte prosím bezpečné vzdálenosti v souladu s montážním návodem.
  2. Vyznačte si na zemi umístění všech sloupků věže a vykopejte příslušné díry (Ø30 x H70 cm) do mrazuvzdorné hloubky.
  3. Postavte herní prvek a připevněte všechny kotvy pokud možno na nepohledové straně.
  4. Podepřete kotvy kameny nebo celý herní prvek dřevěnými klíny, dokud věž nebude stát ve vodorovné poloze.
  5. Nalijte beton až do hloubky zhruba 10 cm pod povrchem. Jakmile bude beton suchý, můžete zbytek díry vyplnit zeminou.