Summer Sale! Ušetřete až 35% – prodlouženo do 10.07.2022 včetně! Neváhej a rychle nakup

Nahrávám...

Kvalita a záruka

Kolikaletou záruku získám na dětská hřiště Wickey?

Protože máme v naše výrobky maximální důvěru, poskytujeme Vám 10 let záruku* na všechny dřevěné díly, pokud si zároveň zakoupíte i naše kotvy. Ve všech ostatních případech platí zákonná záruka.

* Uvedená záruka platí na všechny dřevěné části, a to při současném zakoupení našich kotev. Ve všech ostatních případech platí dvouletá zákonná záruka. Další informace týkající se rozsahu záruky a jejího uplatnění naleznete v našem prohlášení o záruce.

Od kdy začíná běžet záruční lhůta?

Záruka začíná běžet dnem obdržení zboží. Zárukou nejsou omezena zákonná práva spotřebitele (záruční práva a právo na odstoupení).

Kdy nenastává záruční případ?

Obsahem záruky je záruka na trvanlivost dřevěných dílů na zakoupené věci. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud jste spolu s dotyčným produktem zakoupili také minimálně jednu naši kotvu. Pokud tomu tak není, nemáte po uplynutí zákonné záruky nárok na záruku na poškozené dřevěné díly. Stejně tak neexistuje žádný nárok na záruku, pokud zákazník sám nebo třetí osoba způsobila závadu na dřevěných dílech chybnou montáží, nebo pokud závada týkající se poškození dřevěných dílů byla způsobena zákazníkem samotným nebo třetí osobou v důsledku neodborného používání nebo skladování. Dále jsou ze záruky vyloučeny škody způsobené vandalismem zákazníkem samotným nebo třetími osobami, typické vlastnosti dřeva nebo škody způsobené povětrnostními vlivy.